Haalt ú het beste rendement uit uw (werk)kapitaal?

Renterisicomanagement, Rente Swap, het managen van valutarisico’s: bij een bedrijfsfinanciering krijgt u met heel wat complexe vraagstukken te maken, zowel met eigen als vreemd vermogen. Dan is het prettig een onafhankelijk adviseur aan uw zijde te weten, die samen met u het beste rendement uit uw (werk)kapitaal haalt.


De risico’s van renteswaps

De laatste tijd is veel te doen over de risico’s van een zogeheten renteswap. Een derivaat, ofwel een ‘afgeleid financieel product’, waarmee renterisico wordt afgedekt. Daar staan soms voor u ongunstige voorwaarden tegenover. Vaak verplicht een bank u een gedeelte van uw renterisico af te dekken, met niet-flexibele instrumenten met hoge, voor u niet zichtbare marges. Wij adviseren u graag gunstiger alternatieven.

Vat op valutakoersen
Ook valutabewegingen hebben een grote en directe invloed op uw bedrijfsresultaat. Als u veel inkoopt en/of verkoopt in Amerikaanse dollars of andere grote vreemde valuta, betekent dit grote risico’s voor uw onderneming. Natuurlijk probeert u uw brutomarge zo veel mogelijk veilig te stellen, maar hoe gaat u te werk? Bij valutatransacties is een bank feitelijk uw tegenpartij, dus zal deze altijd product- en transactiegericht adviseren. Wij adviseren alleen in úw belang. Als onafhankelijk sparringpartner stippelen wij graag samen met u de strategie uit, met een optimaal bedrijfsrendement voor u als doel.

Meer weten?
Klik op Contact en wij maken een afspraak met u voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Lees meer

DAAROM KIEST U VOOR HBA:

  • Onafhankelijk en deskundig advies voor, tijdens en na iedere transactie
  • Wij kennen de afwegingen van banken en andere financiers
  • Ons advies gaat altijd uit van uw bedrijfsvoering en dus uw belang
  • Wij tonen u alle mogelijkheden van verantwoord rente- en valutamanagement
  • Aantrekkelijke tarieven, zo mogelijk gekoppeld aan de oplossing voor uw vraagstuk
weegschaal_mr_500x481

HELLEMANS
BEDRIJFSADVIES

ONAFHANKELIJK
CONSULT

OPTIMAAL
RENDEMENT