HELLEMANS
BEDRIJFSADVIES

ONAFHANKELIJK
CONSULT

OPTIMAAL
RENDEMENT

kip_mr_133x200
Succesvolle adviestrajecten uit de praktijk
Klant: Bloembollenkwekerij en handelsbedrijf.
Case: Ontoereikend werkkapitaal door uitbreiding activiteiten.
Aanpak: Samen met de klant een concreet gemotiveerd plan uitgewerkt met een voorstel voor extra kredietruimte bij de bestaande bank. Daarbij ook heronderhandeld over de renteherziening op leningen voor vastgoed.
Resultaat: Kredietverruiming gehonoreerd tegen bestaande zekerheden en verbeterde condities. Marktconforme rente en prijsstelling.
Citaat klant: ‘Door de gestructureerde aanpak en kennis van zaken van HBA kregen wij precies wat we nodig hadden.’
Klant: Versdetailhandel.
Case: Behoefte aan omzet- en resultaatverbetering.
Aanpak: Samen met de klant een businessplan opgezet met de nadruk op kwaliteit boven prijs. Leveranciersafspraken en inkoopvoorwaarden heronderhandeld. Daarnaast meer en beter gebruik gemaakt van social media en minder van lokale advertenties. Alle bedrijfskosten kritisch doorgelicht.
Resultaat: Aanzienlijke kostenbesparing op diverse posten en een hoger bedrijfsrendement.
Citaat klant: ‘Het financieel advies van HBA richtte zich echt op onze dagelijkse praktijk, waardoor wij direct een beter resultaat boekten.’
Klant: Bloemengroothandel en exportbedrijf.
Case: Liquiditeit onder druk door forse rente- en aflossingsdruk voor nieuw bedrijfspand. Grond- en bouwkosten zijn deels gefinancierd uit eigen vermogen, deels met bank- en staatsgegarandeerde leningen. Het renterisico is afgedekt met meerdere renteswaps.
Aanpak: Kredietovereenkomst beoordeeld op voorwaarden en bepalingen (convenanten), in relatie tot de balans-, winst- en verliesrekening en renteswaps.
Resultaat: Na beëindiging van de looptijd van een eerste renteswap werd de verplichting tot jaarlijks extra aflossen vervangen door een aflossingsschema dat beter past binnen de kasstroom van het bedrijf. Hierdoor verbeterde de liquiditeit en ontstond meer financiële rust
Citaat klant: ‘Dankzij de deskundigheid van HBA en hun doelgerichte onderhandelingen met de bank, werden wij van een forse financiële druk verlost.’
Klant: Ontwikkelaar en leverancier van infotainment- en hospitality-oplossingen.
Case: Wijziging verdienmodel overbruggen en versnellen.
Aanpak: Vanuit aangepast businessplan en activa-passiva-overname van concurrent, een voorstel gedaan voor extra kredietruimte bij de bestaande bank, een collega-bank en informal investor.
Resultaat: Verruiming financiering gehonoreerd tegen bestaande zekerheden en voor aandeelhouder acceptabel commitment. Marktconforme prijsstelling.
Citaat klant: ‘Met  de oplossingsgerichte aanpak van HBA lukte het ons om onze financiers  mee te krijgen in onze visie om ons businessmodel  te verbeteren.’