HELLEMANS
BEDRIJFSADVIES

ONAFHANKELIJK
CONSULT

OPTIMAAL
RENDEMENT

kip_mr_133x200
Succesvolle adviestrajecten uit de praktijk
Klant: Bloembollenkwekerij en handelsbedrijf.
Case: Ontoereikend werkkapitaal door uitbreiding activiteiten.
Aanpak: Samen met de klant een concreet gemotiveerd plan uitgewerkt met een voorstel voor extra kredietruimte bij de bestaande bank. Daarbij ook heronderhandeld over de renteherziening op leningen voor vastgoed.
Resultaat: Kredietverruiming gehonoreerd tegen bestaande zekerheden en verbeterde condities. Marktconforme rente en prijsstelling.
Citaat klant: ‘Door de gestructureerde aanpak en kennis van zaken van HBA kregen wij precies wat we nodig hadden.’
Klant: Versdetailhandel.
Case: Behoefte aan omzet- en resultaatverbetering.
Aanpak: Samen met de klant een businessplan opgezet met de nadruk op kwaliteit boven prijs. Leveranciersafspraken en inkoopvoorwaarden heronderhandeld. Daarnaast meer en beter gebruik gemaakt van social media en minder van lokale advertenties. Alle bedrijfskosten kritisch doorgelicht.
Resultaat: Aanzienlijke kostenbesparing op diverse posten en een hoger bedrijfsrendement.
Citaat klant: ‘Het financieel advies van HBA richtte zich echt op onze dagelijkse praktijk, waardoor wij direct een beter resultaat boekten.’